Lähivesien tila kiinnostaa mökkikauden alkaessa

Mökkikausi on käynnistynyt ja tieto lähivesien tilasta kiinnostaa. SYKEn Vesikartta on kerännyt käyttäjiä viime päivinä yli odotusten. Uudesta palvelusta voi tarkastella mökkijärven tai -joen tilaa melko kattavasti. Suuri osa maamme pintavesistä on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä: 65 % joista, 85 % järvistä ja 25 % rannikkovesistä.

Vesikartasta löytyy suuri osa Suomen järvistä ja joista

Vesien karttapohjaisessa sovelluksessa (paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta) voi tarkastella vesien ekologista ja kemiallista tilaa sekä muita vesienhoitoon liittyviä aineistoja. Ekologisen tilan luokituksessa on tarkasteltu kaikkia valuma-alueeltaan yli 100 km2 jokia ja pinta-alaltaan yli 1 km2 järviä yksilöidysti. Näiden lisäksi tietoja on joistakin näitä pienemmistä joista ja järvistä, joissa tiedetään olevan vesiensuojelun kannalta erityisiä haasteita tai muita erityispiirteitä. Rannikkovedet on luokiteltu kokonaisuudessaan. Tiedot perustuvat ELY-keskusten, SYKEn ja entisen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nyk. Luke) seuranta-aineistoihin.

Vesikartalta saatavissa monenlaista tietoa

Vesikartalta voi tarkastella pintavesien tilan ja tyypittelyn lisäksi pohjavesiä. Palvelusta on saatavilla myös tietoa vesiä kuormittavasta toiminnasta, kunnostustoimista ja meriympäristön seuranta-asemista. Vesikartasta löytyy kotimaisten aineistojen lisäksi Norjan ja Ruotsin pinta- ja pohjavesien tilatietoja.

Kartan mittakaavaa voi vaihtaa koko maata kattavasta tiedosta alueelliseen tai esimerkiksi yksittäiseen järveen, jokeen, pohjaveteen tai merialueeseen. Karttapohjina ovat tausta-, maasto- ja merikartta sekä ortokuva.

Lue lisää tästä linkistä.

 

Spread the word. Share this post!