HAKUPROSESSI

Kalatalousryhmän kautta EMKR-tukea haetaan yrityksen, yhdistyksen, säätiön tai esim. kunnan nimissä Y-tunnuksella. Hakijalle tulee olla myönnetty Katso-tunniste, jonka avulla on valtuutettu nimenomainen hakija tekemään hakemusta ja/ tai allekirjoittamaan ja toimimaan Hyrrässä. Lisätietoja Katso-tunnisteesta on osoitteessa http://www.vero.fi/katso 


Katso-tunnisteen haku: https://yritys.tunnistus.fi/

  1. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio kannattaa tehdä huolellisesti ennen Hyrrään kirjautumista, ja siitä tulisi keskustella aktivaattorin kanssa.
  2. Hyrrään kirjaudutaan aina henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella .
  3. Hakemus jätetään Hyrrään osoitteessa https://hyrra.mavi.fi/login.html
  4. Teknisen tarkastuksen jälkeen hakija saa ilmoituksen hakemuksen vireille tulosta. Vireille tulopäivä on ajankohta, mistä lähtien hankkeelle voi OMALLA riskillä kerryttää kustannuksia.
  5. Hakijalle ilmoitetaan Itä-Suomen kalatalousryhmän kalajaoston kokousajankohta.
  6. Kalajaosto arvioi hankkeen valintakriteerein sekä tarkoituksenmukaisuusharkintaan pohjautuen.
  7. Hakijalle ilmoitetaan Kalajaoston päätöksestä.
  8. Hanke saa virallisen päätöksen ELY-keskuksesta.