Tuen hakeminen

Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Hakijoiden kannattaa tutustua ”Kiehtovat kalavedet 2014–2020” kehittämisstrategiaan ja hankeideasta tulisi aina keskustella aktivaattorin kanssa ennen hakemuksen jättämistä:

Pekka Sahama, 050 550 2100, etunimi.sukunimi@rajupusuleader.fi.

Hakemus jätetään Hyrrään osoitteessa https://hyrra.mavi.fi/login.html

Tuensaajat ja tukikelpoisuus

Itä-Suomen kalatalousryhmän tukea voivat hakea yksittäiset toimijat, yritykset tai yhteisöt. Tuki on tarkoitettu toimialueemme ”Kiehtovat kalavedet 2014–2020” kehittämisstrategiaa tukevien hankkeiden toteuttamiseen. Yksityisiä yritysinvestointeja ei tueta kalatalouden toimintaryhmän varoista, vaan nämä hakemukset tulee osoittaa suoraan Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Aktivaattori neuvoo ja auttaa myös näiden hankkeiden haussa.

Tukitasot

Itä-Suomen kalatalousryhmän Kalajaosto päättää tukitason hankekohtaisen arvioinnin perusteella. Valintakriteereinä otetaan huomioon hankkeen sopivuus kehittämisstrategiaan, sen yleishyödyllisyys ja odotettavissa olevat vaikutukset. Maksimitukitaso yleishyödyllisissä kehittämis- ja koulutushankkeissa on 80 %.