Tuen hakeminen

Itä-Suomen Kalaleaderin tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Hakijoiden kannattaa tutustua ”Yhteistyössä kalan vuoksi” Itä-Suomen Kalaleaderin 2022–2027 kehittämisstrategiaan ja hankeideasta tulisi aina keskustella aktivaattorin kanssa ennen hakemuksen jättämistä:

Pekka Sahama, 050 550 2100, etunimi.sukunimi@savonluotsi.fi.

Hakemus jätetään Hyrrään osoitteessa https://hyrra.mavi.fi/login.html

Tuensaajat ja tukikelpoisuus

Itä-Suomen Kalaleaderin tukea voivat hakea yksittäiset toimijat, yritykset tai yhteisöt. Tuki on tarkoitettu toimialueemme ”Yhteistyössä kalan vuoksi” Itä-Suomen Kalaleaderin 2022–2027 kehittämisstrategiaa tukevien hankkeiden toteuttamiseen. Yksityisiä yritysinvestointeja ei tueta Kalaleaderin varoista, vaan nämä hakemukset tulee osoittaa suoraan Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Aktivaattori neuvoo ja auttaa myös näiden hankkeiden haussa.

Tukitasot

Itä-Suomen Kalaleaderin Kalajaosto päättää tukitason hankekohtaisen arvioinnin perusteella. Valintakriteereinä otetaan huomioon hankkeen sopivuus kehittämisstrategiaan, sen yleishyödyllisyys ja odotettavissa olevat vaikutukset. Maksimitukitaso yleishyödyllisissä kehittämis- ja koulutushankkeissa on 80 % ja yrityskohtaisissa kehittämishankkeissa 60%.