Itä-Suomen Kalaleaderin ohjelma kehittää sisävesialueen kalastusoloja, lisää järvikalastuksen mahdollisuuksia ja kalankäyttöä, edistää kalastusmatkailua, parantaa alan yritysten ja omistajien välistä yhteistyötä ja vastaa alan globaaleihin haasteisiin. Kaikkea toimintaa ohjaa läpileikkaavina teemoina kestävyys niin kalakantojen, yritystoiminnan, ympäristön kuin rahoitettujen toimenpiteiden osalta sekä digitaalisuuden hyödyntäminen.

Tämän strategian tavoitteena on alan kehittäminen Leader-periaatteiden mukaisesti, paikallislähtöisesti. Tavoitteena on parantaa kalatalouselinkeinon kestävyyttä, vetovoimaisuutta ja kannattavuutta sekä yhteistyötä elinkeinon ja kalavesien omistajien kesken.

Itä-Suomen kalatalousryhmän strategia ohjelmakaudella 2014–2020 jakautuu kolmeen pääteemaan:

  1. Yhteistyö ja verkostot
  2. Kehittyvä ja vetovoimainen elinkeinokalatalous
  3. Kalastusmatkailu

Tästä pääset lukemaan Kiehtovat kalavedet -strategian.