Itä-Suomen Kalaleader

Kalatalouden kehittämiseksi ja edistämiseksi alueelliset kalatalouden toimintaryhmät, Kalaleaderit myöntävät julkista tukea kalatalouteen ja kalastusmatkailuun liittyviin hankkeisiin. Itä-Suomen Kalaleaderin alue kattaa Etelä- ja Pohjois-Karjalan (pois lukien Lieksan kaupungin alue) sekä Etelä- ja Pohjois-Savon alueet.

Itä-Suomen Kalaleaderin visio vuoteen 2027:

Itä-Suomen kaupalliset kalastajat, kalastusmatkailuyrittäjät ja asukkaat käyttävät vesistöjä hoitavasti ja kestävästi yhteistyöhön ja tutkittuun tietoonperustuvien suunnitelmien pohjalta, digitalisaatiota hyödyntäen.

Strategian pääteemat ovat:

  • Yhteistyö ja verkostot
  • Kehittyvä ja vetovoimainen elinkeinokalatalous
  • Kalastusmatkailu

Kalatalousryhmän tehtävänä on tukea elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämistä paikallisten hankkeiden kautta. Käytännössä se tehdään auttamalla yrityksiä tukihakemusten laadinnassa ja myöntämällä rahoitusta erilaisille hankkeille. Hankkeet rahoitetaan kansallisista ja Euroopan meri-, vesiviljely- ja kalatalousrahaston (EMKVR) varoista.

Itä-Suomen Kalaleaderin aktivaattorina toimii Pekka Sahama ja ohjelmaa hallinnoi Savonluotsi Leader ry.