Itä-Suomen kalatalousryhmä

Kalatalouden kehittämiseksi ja edistämiseksi alueelliset kalatalouden toimintaryhmät myöntävät julkista tukea kalatalouteen ja kalastusmatkailuun liittyviin hankkeisiin. Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän alue kattaa Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Etelä- ja Pohjois-Savon alueet.

Tukea voi saada esimerkiksi:

  • ammattikalastajien yhteistyön lisäämiseen
  • ammattikalastajien liiketoiminnan ja uusien tuotteiden ja toimintamuotojen kehittämiseen
  • kalastusmatkailun kehittämis- ja investointihankkeisiin
  • pienimuotoisiin menekinedistämistapahtumiin ja kalanjalostuksen lisäämiseen
  • kansainväliseen yhteistyöhön

Kalatalousryhmän tehtävänä on tukea elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämistä paikallisten hankkeiden kautta. Käytännössä se tehdään auttamalla yrityksiä tukihakemusten laadinnassa ja myöntämällä rahoitusta erilaisille hankkeille. Hankkeet rahoitetaan kansallisista ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varoista.

Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän aktivaattorina toimii Pekka Sahama ja ohjelmaa hallinnoi Rajupusu Leader ry.