Mikäli sait avustusta Kalamassista, lähetä raportti Itä-Suomen kalatalousryhmälle oheisen linkin kautta! Huom. liitteet linkin kautta löytyvään sähköpostiosoitteeseen!

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=CvBSNVCmlk2hTK1p9YODhr334X7idJ9Fp2XK5v_6ODFUNUJHMFFBUEY4TkFNUDNEUU9XT1dIWEVIOS4u&sharetoken=qCiAk9ozJANHORp05W6s

”Tuen maksatus

Tuki maksetaan hankkeen toteutuksen jälkeen loppuraporttia vastaan nettisivuilta löytyvällä raporttilomakkeella 1 kk sisällä hakemuksessa ilmoitetun hankkeen toteutusajan päättymisestä. Raportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuittikopiot (ostolasku ja maksukuitti) tehdyistä hankinnoista Rajupusu Leader ry:lle. Laskujen tulee olla tuensaajalle osoitettuja ja tuensaajan maksamia. Mikäli jostain kustannuksesta (esim. tuotekehityskokeilu) ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia niin hankinta tulee perustella kirjallisella selvityksellä. Riitatilanteet ratkaistaan käräjäoikeudessa. Hankeraportin sijaan voidaan toimittaa kuvia tai videoita, joista selviää, että hankinta/toimenpide on toteutettu suunnitellusti. Huomioitavaa on, että Itä-Suomen kalatalousryhmällä on oikeus käyttää raportin kuvia tai videoklippejä tiedottamisessaan.”

 

Lisätiedot:

Pekka Sahama

Itä-Suomen kalatalousryhmä, East-Finland Flag

Ristimäenkatu 3 A 9, FIN-57130 SAVONLINNA

+358 (0)50 550 2100

pekka.sahama@rajupusuleader.fi

www.kalanvuoksi.fi