WWF:n Kalaoppaaseen merkittäviä päivityksiä

Pohjanlahdelta pyydetty Itämeren lohi on noussut WWF:n Kalaoppaan punaiselta listalta keltaiselle. Suosituksen muuttuminen on seurausta kalastushallinnossa tapahtuneista muutoksista ja kaupallisen kalastuksen vähentymisestä. WWF ei kuitenkaan julista villiä lohta pelastetuksi, sillä haasteita riittää yhä.

Kalaoppaan suosituksissa tapahtunut muutos koskee Pohjanlahdelta rysällä pyydettyä villiä lohta. Valtaosa Suomessa myytävästä Itämeren lohesta on pyydetty rysillä Pohjanlahden rannikolta. Itämeren pääaltaalta ja Suomenlahdelta pyydetty villi lohi pysyy edelleen Kalaoppaan punaisella listalla. Suosituksissa tapahtuneeseen muutokseen vaikutti moni tekijä.

”Pohjanlahdella tapahtuva kaupallinen kalastus on tällä hetkellä tasolla, joka ei näyttäisi uhkaavan lohikantojen elpymistä. Taustalla on iso muutos asenteissa. Lohikantojen tilaan liittyvät ongelmat on tiedostettu ja niitä on lähdetty korjaamaan esimerkiksi kiintiöitä pienentämällä. Suomella ja Ruotsilla on myös lohelle kansalliset hoitosuunnitelmat, mikä osaltaan vaikutti arvioinnin lopputulokseen”, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo.

”Kalastushallinnossa on tapahtunut positiivisia muutoksia. Jokiin on päässyt enemmän emokaloja, mikä on johtanut poikastuotannon kasvuun erityisesti pohjoisen Itämeren lohijoissa, joihin Pohjanlahden kalastus pääosin kohdistuu.”

Itämeren lohikantojen elpyminen on yksi esimerkki siitä, että uhanalaisten kalakantojen suojelussa on viime vuosina edetty harppauksin.

Lue lisää WWF:n sivulta.

Spread the word. Share this post!