Itä-Suomen kalatalousryhmä myönsi tukea NELJÄLLE hankkeelle

Itä-Suomen kalatalousryhmän kalajaosto pisteytti seuraavat hankkeet, joille myönnettiin rahoitus kalatalousryhmän rahoituskehyksestä Varkaudessa 10.12.2019.

 

Hanke 1. Savogrow Oy: Laadukas kalastusmatkailu Itä-Suomessa, neljän maakunnan verkostoituneen kalastusmatkailun kehittämishanke

Lopputuotteena tässä hankkeessa on korkealaatuinen ja houkutteleva tuote, joka palvelee laajaa asiakaspohjaa, ja on ostettavissa nopealla aikataululla laajan yritysverkostotyökalun avulla. Tavoitteena on, että alueemme voi yhteistyössä vastata asiakasryhmien tarpeeseen seitsemässä palvelukeskittymässä, ja tuotteen osto voi tapahtua mahdollisimman vaivattomasti, esimerkiksi yhden välittäjän avulla per palvelukeskittymä. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu mm. tuotteiden yhteismarkkinointi ja kalastustuotteiden sisältöjen ja laadun parantaminen sekä palvelujen kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita on helpompi myydä isompien myyjien ja matkanjärjestäjien toimesta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä maakuntien visit-hankkeiden kanssa ja sovitaan yhteistyöstä majoitus- ym. palveluita tarjoavien yritysten kanssa.  Tarkoilla tuotekuvauksilla ja loppuun hiotuilla laadukkailla tuotteilla osoitetaan yrittäjien vahva osaaminen ulospäin. Markkinoinnissa hyödynnetään sosiaalisen median voimaa yhteistyössä houkuttelevuuden parantamiseksi sekä benchmarkataan jo toimiva ja isompi kalastusmatkailuyritys.

Hanke 2. Hirvensalmen kunta: Toimintaedellytysten luominen Hirvensalmen Kala Oy:n toiminnan käynnistämiselle ja yhteistyön tehostaminen.

Hankkeen tavoitteena on Hirvensalmen Kala Oy:n (Kissakosken kalasatama/alkukäsittelylaitos) operatiivisen toiminnan sujuva käynnistyminen. Hankkeen puitteissa varmistetaan kalan oston ja myynnin logististen ketjujen tehokkuus sekä sujuva yhteistoiminta kalastajien ja kalasatamayhtiön operatiivisen toiminnan välillä. Hankkeessa saatetaan myös sopimus-, viranomais-, ja lupa-asiat säädösten mukaiseen kuntoon. Hirvensalmen kunnalla ei itsellään ole riittävää asiantuntemusta kalastaman kehittämiseen ja operointiin liittyvissä kysymyksissä. Hanke toteutetaan ostopalveluna.

 

Hanke 3. Rantasalmenkunta kunta: Sovellus kalanpyydyksien suunnitteluun ja dokumentointiin.

Kalanpyydysten suunnitteluun ja rakentamiseen liittyy paljon perinne- ja käytännön tietoutta. Erikokoisten pyydysten, kuten esim. rysien rakentaminen vaatii tekijältä kokemusta ja pitkäjänteisyyttä mm. mitoitusten laskennassa ja leikkaamisessa. Pyydysten mallit jäävät usein dokumentoimatta ja näin mallin hyödyntäminen jatkossa on lähes mahdotonta. Käsin piirtäminen ja dokumentointi on työlästä ja jää usein tekemättä.

Ideana on rakentaa yksinkertainen, verkkoselaimella mobiililaitteissa tai tietokoneella toimiva sovellus, joka helpottaa pyydyksen mitoituksen laskennassa ja kuvien dokumentoinnissa. Sovelluksen avulla pyydysmallien toteutus helpottuu ja malleja voidaan helposti jakaa yleiseen käyttöön. Tämä voi innostaa uusia harrastajia ja ammattilaisia rakentamaan pyydyksiä aikaisempaa enemmän ja monipuolisemmin.

Projektin lopputulemana saadaan verkossa toimiva sovellus, jonka avulla päästään suunnittelemaan rajatun mallin pyydyksiä ja jakamaan suunnitelmia. Tämän perusteella päästään käytännössä arvioimaan sovelluksen todellinen hyöty ja jatkokehitysmahdollisuudet.

Hanke 4. Future Missions Oy: Troolisäleikkö 2.

Hankkeen päätavoitteena on jatkokehittää Suomen sisävesillä tapahtuvaan muikun troolikalastukseen soveltuva troolin välikappale, joka mahdollistaa uhanalaisten lohikalojen vapautumisen pyydyksestä itsenäisesti vedon aikana. Välikappale mahdollistaa myös kuhan, lahnan ja muiden suurempikokoisten saaliskalojen lajittelun muikkusaaliista kalastustapahtuman yhteydessä. Välikappaleen toimivuus todennetaan koekalastusten avulla

Hankkeen osatavoitteena on ratkaista välikappaleen sovitettavuus erilaisiin trooleihin, määrittää välikappaleen keskeiset toiminnalliset vaatimukset ja fyysiset mitoitukset sekä mahdollistaa välikappaleen kaupallinen saatavuus.

Hanke jaetaan kahteen toisiinsa kiinteästi liittyvää osaan toimenpiteiden ja rahoituksen osalta. Kalastuksen ja tutkimuksen innovaatio-ohjelmasta haetaan rahoitusta 150 000 €. Itä-Suomen kalatalousryhmältä haetaan kokonaiskustannuksista 87 162 € tukea 80 %.

 

Lisätietoa:

Pekka Sahama

Itä-Suomen kalatalousryhmä, East-Finland Flag

+358 (0)50 550 2100

pekka.sahama@rajupusuleader.fi

www.kalanvuoksi.fi

 

Spread the word. Share this post!