Kalamassin neljäs hakukierros 1.-31.3.2021

Täältä hakuun: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CvBSNVCmlk2hTK1p9YODhhjBUk2nULZPj6iG2_Rip8hUNlRIVkdHSVVSQzI2WVBMWUNYQ0xaQjNRWS4u

Kalamassi haku on avoinna 1.-31.3.2021, linkki toimii kyseisen ajan.

Kokeilu- ja aktivointiraha – Kalamassi

Kokeilu- ja aktivointiraha – Kalamassi on Itä-Suomen kalatalousryhmän oma rahoitusväline pienille kalatalousyritysten kehittämis- ja investointihankkeille. Tukea myönnetään yrityksen liiketoimintaa kehittäviin hankintoihin ja toimenpiteisiin. Kokeilu- ja aktivointiraha sopii aloittavalle tai jo toiminnassa olevalle yritykselle esimerkiksi tuotekehitys- tai markkinointikokeilujen toteuttamiseen, liiketoiminnan laajentamisen kokeiluihin, pieninvestointeihin sekä koulutukseen, joka tukee yrittäjyyttä. Tukea ei myönnetä pääsääntöisesti yrityksen perustoimintaan ja korvausinvestointeihin. 

Hakuaika Kalamassi kokeilu- ja aktivointirahan neljänteen hakuun on 01. – 31.3.2021.

 

Mitä tuetaan? 

 

Pieninvestoinnit

  • rahoitus 50 % arvonlisäverottomista kustannuksista, kokonaishankinta enintään 2000 euroa, tukirahoituksen määrä enintään 1 000 euroa
  • pienet investointitoimet, kuten kone- ja/tai laitehankinnat sekä aineettomat investoinnit kuten uusien tietokoneohjelmistojen ja -liittymien, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien hankinta

 

Kehittämistoimenpiteet

  • rahoitus 70 % arvonlisäverottomista kustannuksista, kokonaiskustannusarvio enintään 2000 euroa, tukirahoituksen määrä enintään 1400 euroa
  • pienet kehittämistoimet, jotka liittyvät yrityksen perustamistoimenpiteisiin, uuden liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin, koulutukseen tai tuotekehitykseen
  • aloittavien yritysten pilotointiin, kokeiluihin tai tuotekehitystoimenpiteisiin. Yritysten muutostilanteiden esim. sukupolvenvaihdosten huomiointi ja nuoren jatkajan kokeilutoimenpiteet

 

 Kalamassin valintakriteereinä painotetaan

  1. tuotteen, palvelun tai tuotannon uutuusarvoa
  2. yrittäjän / yrityksen verkostoituminen toimialalla
  3. tavoitteelliseen yrittäjyyteen tähtäävät kokeilut

Kokeilu- ja aktivointiraha on käytettävä siihen hankkeeseen ja toimenpiteeseen, mihin se on haettu. Samaan hankkeeseen tukea voi hakea tukea vain kerran eikä siihen saa kohdistua muuta julkista tukea (ns. tuplarahoitus).

Kokeilu- ja aktivointirahaa ei myönnetä korvausinvestointeihin, eikä yrityksen perustoimintaan esim. toistuvaismainonta lehdessä, sähköisessä mediassa. Tukea ei myöskään myönnetä pientarvikkeisiin, kuten: uistimet, perukkeet, perukesiimat, perhot, leikarit, tai muu nopeasti kuluva päivittäinen käyttötavara.  Yrittäjän omat palkkakulut, päivärahat ja kilometrikulut jäävät tuen ulkopuolelle. Kokeilu- ja aktivointirahaa ei myönnetä takautuvasti ennen hakemuksen jättämistä toteutuneelle hankkeelle. Hankkeen ja toimenpiteen voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty käsittelyyn Itä-Suomen kalatalousryhmälle/Rajupusu Leader ry:lle. Toimenpide on aloitettava 3kk:n sisällä tuen myöntämisestä.  

 

Kuka voi hakea?

Kokeilu- ja aktivointiraha – Kalamassia voivat hakea 1. luokan rekisteröityneet kaupalliset kalastajat ja kalastusmatkailuyritykset (y-tunnus edellytetään, ei perustettava yrityksen lukuun), joiden kotipaikka on Itä-Suomen kalatalousryhmän alueella (Etelä- ja Pohjois-Savo, Etelä- ja Pohjois-Karjala).  

Miten haetaan? Hakemisen ehdot

Kokeilu- ja aktivointiraha – Kalamassia voi hakea kalanvuoksi.fi kotisivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella, jonka löydät täältä.  Tukea on varattu rajoitettu määrä. Itä-Suomen kalatalousryhmä arvioi hankkeen toteutuskelpoisuuden ja tekee hakemuksesta päätöksen kolmen viikon aikana hakujakson päättymisestä.

Tuki on harkinnanvaraista ja Itä-Suomen kalatalousryhmä varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä Kalamassi-yritystukihakemus. Tehdyistä Kalamassi-yritystukipäätöksistä ei voi valittaa. 

Tuen maksatus

Tuki maksetaan hankkeen toteutuksen jälkeen loppuraporttia vastaan nettisivuilta löytyvällä (tulossa) raporttilomakkeella 1 kk sisällä hakemuksessa ilmoitetun hankkeen toteutusajan päättymisestä.  Raportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuittikopiot (ostolasku ja maksukuitti) tehdyistä hankinnoista Rajupusu Leader ry:lle. Laskujen tulee olla tuensaajalle osoitettuja ja tuensaajan maksamia. Mikäli jostain kustannuksesta (esim. tuotekehityskokeilu) ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia niin hankinta tulee perustella kirjallisella selvityksellä. Riitatilanteet ratkaistaan käräjäoikeudessa. Hankeraportin sijaan voidaan toimittaa kuvia tai videoita, joista selviää, että hankinta/toimenpide on toteutettu suunnitellusti. Huomioitavaa on, että Itä-Suomen kalatalousryhmällä on oikeus käyttää raportin kuvia tai videoklippejä tiedottamisessaan.

Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. hankinnan/toimenpiteen valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.

 

 

Spread the word. Share this post!