Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin, hakuaika 30.11.2016 saakka

Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai

Kalan pyyntipäivä kannattaa kertoa kuluttajalle, vaikka lainsäädäntö ei sitä enää edellytä

Kuluttajalla on oikeus tietää, miten tuoretta myynnissä oleva kala on, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. Hänen mukaansa tiedon saaminen voidaan varmistaa myös vapaaehtoiselta pohjalta. Suomessa kansallinen lainsäädäntö on edellyttänyt, että tuoreen kalan pyyntipäivä ilmoitetaan kaupassa kuluttajalle. Joulukuussa 2014 voimaan tulleen EU:n elintarviketietoasetuksen mukaan kaikkiin kalastustuotteisiin pitää merkitä vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöpäivä, mutta pyyntipäivän

Uusi ammattikalastusrysä kehitelty Saimaalla

Tehokkaasti kalastava ja norppaturvallinen rysä on kehitelty Saimaalla ammattikalastajien ja hanketoimijoiden kesken. Verkkokalastusrajoitukset ovat pakottaneet ammattikalastajat ja hanketoimijat kehittelemään uusia norppaturvallisia pyyntimuotoja ammattikalastusammatin pelastamiseksi rajoitusten aikana. Saimaan ammattikalastajat, Kala-Leader sekä Saimaannorppa-LIFE hankkeet ovat yhteistyössä kehitelleet hyvin kalasaalista tuottavan mutta norppaturvallisen isorysän. Rysäpyynti on ollut Norppa-alueella kiellettyä, mutta nyt kehiteltynä ja norpille turvallisena versiona siitä on

Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskusten syksyn 2016 lisähaku alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin

Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin vuoden 2016 määrärahoista. Syksyn lisähaun hakuaika alkaa 5.9.2016 ja ELY-keskukset ottavat hakemuksia vastaan 30.9.2016 kello 16.15 saakka. Nyt tuettavat hankkeet tulee toteuttaa ja hakea maksuun 30.9.2017 mennessä. Lisätietoa hausta Ely-keskuksen sivulta!  

Kalatiet avaavat ovensa Suomen luonnon päivänä 27.8.

Suomen luonnon päivää vietetään 27.8. Silloin voi retkeillä esimerkiksi veden äärelle, uhanalaisten vaelluskalojen pariin. Joensuu, Ala-Koitajoki Tietoa äärimmäisen uhanalaisesta järvilohesta Saimaan alueella elää äärimmäisen uhanalainen järvilohikanta. Luonnon päivänä asiantuntijat kertovat, kuinka Vuoksen vesistön järvilohikantaa elvytetään. Lisäksi retkeilijät kuulevat suomalaisen valokuvaajan I.K. Inhan kuvausmatkasta Pamilolle 1800-luvun lopulla, sekä muistoja Ala-Koitajoen uittoajoilta. Lopuksi tehdään kävelyretki Pamilolta Kuusamonkoskelle.

15 000 saksiniekkaa kipataan järveen – Polvijärvellä elvytetään rapukantaa

Polvijärven Kuorejärven rantaan päästettiin alkuviikosta kaksi elintarvikelaatikollista ravunpoikasia. Yhteensä alueelle istutetaan tämän ja kahden seuraavan vuoden aikana jopa 15 000 jokirapua. Sotkuman osakaskunta haluaa istutuksilla palauttaa rapuruton tuohoaman kannan neljään järveen ja yhteen jokeen. Ravut on pyydetty toisesta pohjoiskarjalaisesta vesistöstä, jonka sijainti ja rapujen toimittaja halutaan pitää salassa. Ennen siirtoistutusta vesistöjen tilaa on seurattu koesumputuksilla.

Suomi vaihtoi kalastuskiintiöitä Latvian kanssa

Suomi ja Latvia vaihtoivat kalastuskiintiöitä. Kiintiövaihdossa Suomi sai 1 500 lohta Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöön. Latvia puolestaan sai Suomelta 300 tonnia silakkaa Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiöstä. Tarkoituksena on luoda edellytykset lohenkalastuksen jatkamiselle kalastuskauden loppupuolella erityisesti Perämeren rannikolla. Muutoin vaarana on, että lohenkalastus joudutaan kiintiön täyttymisen takia katkaisemaan kesken Perämeren tärkeän kalastuskauden. Pyrkimyksenä onkin

Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden Uutisrysä-tiedotuslehti on ilmestynyt

Lehdessä on tuhti paketti ajankohtaista Järvi-Suomen kalatalousasiaa. Tutustu lehteen alla olevasta linkistä tai liitteestä: Uutisrysä, kesäkuu 2016, pdf Lehden sisältö: Alueellinen kalatalouden yhteistyöryhmä – uusi vaikuttamisen kanava Jo yli 100 000 kalastajaa on maksanut uuden kalastonhoitomaksun Istutuksia voidaan jatkaa kuluvan siirtymäkauden aikana kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien pohjalta lukuun ottamatta täplärapuja Kalatalouden yhteistyöryhmät ahkerina Kalatalousaktivaattori Ruokolaisen