Sinisen biotalouden kehittämissuunnitelma lausunnolla

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee sinisen biotalouden kansallista kehittämissuunnitelmaa. Luonnos on lähetetty lausunnolle ja kaikkia halukkaita kannustetaan kommentoimaan sitä. Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen perustuvaa liiketoimintaa. Suomen monimuotoinen vesiluonto, runsaat vesivarat, pitkä rannikkoalue sekä korkealaatuinen osaaminen antavat hyvät edellytykset siniselle biotaloudelle. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on luoda kasvua vesiosaamisesta ja vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä. Suunnitelman luonnoksessa visio

Maa- ja metsätalousministeriö avasi määräaikaisia rahoitushakuja

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 23.6.2016 nipun määräaikaisia rahoitushakuja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta. Alla lyhyt listaus mitä kaikkea rahoitetaan. Erityisesti kannattaa huomata kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen, hakuaika on vain 9.9. saakka, ja osa kehittämissuunnitelmista vaatii pitkää suunnittelua. Haettavaksi avautuivat seuraavat toimet: – Kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen – Kalastuksen innovaatiot – Tutkimuksen ja kalastuksen välinen

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitushaku auki – jaossa 12,4 miljoonaa uusiin ratkaisuihin

Osana hallitusohjelman kiertotalouden kärkihanketta maa- ja metsätalousministeriö käynnistää ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman. Kokeiluohjelma tuo kolmen vuoden aikana yli 12 miljoona euroa innovatiivisten teknologioiden ja logististen ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun. Rahoitus on valtakunnallista, ja hankehallinnoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Rahoitushaku aukeaa 16.6.2016. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kiertotalouden kärkihankkeessa panostetaan ravinteiden kierrätykseen ja tehostetaan toimia vesien suojelemiseksi. Tavoitteena on

Vesien- ja merenhoidon hankkeille tarjolla avustusta

Ympäristöministeriö avaa haun vesien- ja merenhoidon toimenpiteitä konkreettisesti edistävien hankkeiden avustuksille. Hakuaika on 25.5.–15.8.2016. Hallitusohjelman kiertotaloutta edistävän kärkihankkeen yhtenä toimenpiteenä on etsiä ja levittää uusia ratkaisuja, joilla tehostetaan Suomen vesien- ja merenhoitosuunnitelmien tavoitteiden toteutumista. Nyt jaettavilla avustuksilla rahoitetaan erityisesti hankkeita, joissa etsitään uusia vaikuttavia tapoja vähentää ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta vesiin. Valtioneuvoston 3.12.2015 hyväksymien

Lähivesien tila kiinnostaa mökkikauden alkaessa

Mökkikausi on käynnistynyt ja tieto lähivesien tilasta kiinnostaa. SYKEn Vesikartta on kerännyt käyttäjiä viime päivinä yli odotusten. Uudesta palvelusta voi tarkastella mökkijärven tai -joen tilaa melko kattavasti. Suuri osa maamme pintavesistä on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä: 65 % joista, 85 % järvistä ja 25 % rannikkovesistä. Vesikartasta löytyy suuri osa Suomen järvistä ja joista

Valtakunnallinen kalastuspäivä 18.5.2016

Valtakunnallista kalastuspäivää 2016 vietetään keskiviikkona 18. toukokuuta. Järjestyksessään 11. Valtakunnallisen kalastuspäivän teemana on ”Koulusta kalaan”. Valtakunnallisen kalastuspäivän tavoitteena on edistää monipuolista kalastusta ja kalan käyttöä sekä saada lapset ja nuoret kalaan. Päivän järjestävät yhteistyössä eduskunnan kalakerho, maa- ja metsätalousministeriö, Kalatalouden Keskusliitto ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö. Yhteistyökumppaneina ovat kalatalousalan lehdistö ja kalastusvälineyritykset sekä maahantuojat. Päivää rahoittaa

WWF:n Kalaoppaaseen merkittäviä päivityksiä

Pohjanlahdelta pyydetty Itämeren lohi on noussut WWF:n Kalaoppaan punaiselta listalta keltaiselle. Suosituksen muuttuminen on seurausta kalastushallinnossa tapahtuneista muutoksista ja kaupallisen kalastuksen vähentymisestä. WWF ei kuitenkaan julista villiä lohta pelastetuksi, sillä haasteita riittää yhä. Kalaoppaan suosituksissa tapahtunut muutos koskee Pohjanlahdelta rysällä pyydettyä villiä lohta. Valtaosa Suomessa myytävästä Itämeren lohesta on pyydetty rysillä Pohjanlahden rannikolta. Itämeren pääaltaalta

Kalastusrajoitukset voimaan saimaannorpan suojelemiseksi

Hallitus on tänään päättänyt kalastusrajoituksista ja alueista, joilla kielletään saimaannorpalle haitallisimpien pyydysten käyttö. Hyväksytyllä asetuksella täydennetään ELY-keskuksen ja vesialueiden omistajien välisten sopimusten nojalla syntynyttä kalastusrajoitusaluetta, jotta rajoitusalueesta saadaan kattava ja yhtenäinen. Uusi asetus ja kalastusrajoitussopimukset tulevat voimaan 15. huhtikuuta. Rajoitusten tavoitteena on turvata erittäin uhanalaisen saimaannorppakannan kasvu. Kalastusrajoituksilla kielletään kaikkein vahvalankaisimpien verkkojen käyttö, säädetään katiskan

Kalastusrajoitus.fi kertoo kieltoalueet

Uudesta Kalastusrajoitus.fi-palvelusta selviävät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Tammikuun lopussa avattu palvelu on suunnattu kaikille Suomessa kalastaville. Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet, mutta osassa vesistä on kalastusrajoituksia. Verkkopalvelusta kalastuskieltoalueita voi hakea yksinkertaisesti karttaa liikuttamalla tai tekstihaulla. Kalastusrajoituspalvelu toimii sekä tietokoneella että mobiililaitteilla, ja palvelusta on

Kuhan alamitta nousi

MITTAKUHA VENYI VIIDELLÄ SENTILLÄ Kuhan kalastajien pitää muistaa, että saaliiksi otettavien kuhien alamitta on kasvanut viidellä sentillä. Harrastajakalastajan pyytämän kuhan on oltava vähintään 42-senttinen, jotta sitä ei tarvitse päästää takaisin kasvamaan. Alamittaa nostettiin uudessa kalastuslaissa. Kuha on sekä kaupallisten kalastajien että harrastajien arvostama saalis, joten uusista pykälistä on erilaisia mielipiteitä. Lue lisää Savon Sanomien artikkelista.